Fedustria licht positief over 2024

Dinsdag 30 april 2024

Karla Basselier, ceo Fedustria: 'Om duurzaam te blijven groeien hebben onze bedrijven dringend nood aan een coherent en ambitieus industriebeleid op lange termijn.'
Fedustria licht positief over 2024

De Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie heeft een moeilijk jaar 2023 achter de rug, maar is voorzichtig positief voor 2024, aldus Fedustria, de Belgische beroepsorganisatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie.

 

De in 2021 ingezette omzetstijging kende in 2023 een kentering, om uit te komen op € 11,2 miljard (-6,6 % t.o.v. 2022) voor de totale textiel-, hout- en meubelindustrie. Bijna alle productgroepen kenden een omzetdaling, zowel in waarde als in volume. Het verlies aan concurrentiekracht door onder meer de hoge loon- en energiekosten in combinatie met een laagconjunctuur en dalende vraag spelen de bedrijven zeker parten. Dit aangetaste concurrentievermogen heeft bovendien zijn weerslag op de exportprestaties.

 

Karla Basselier (foto), ceo van Fedustria: 'Door de diverse opeenvolgende crisissen en laagconjunctuur worden onze bedrijven uitgedaagd. Hun concurrentiekracht staat onder druk. Maar hoewel de productiecapaciteit in onze sectoren daalde, bleven de meeste bedrijven verder investeren, en innoveren, vooral op vlak van duurzaamheid en circulaire businessmodellen. Fedustria hoopt op een pril herstel van de activiteit vanaf de zomer.'

 

Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering op dinsdag 30 april 2024 in Aalst maakt Fedustria een balans op van het voorbije jaar, met een vooruitblik naar 2024 en verder. De federatie presenteert tevens haar jaarverslag 2023-2024 met een overzicht van de voornaamste acties en realisaties van het afgelopen jaar.

 

Met de verkiezingen in het vooruitzicht pleit de vereniging voor een coherent industriebeleid op lange termijn en dit zowel op regionaal, federaal als Europees niveau. Bedoeling moet zijn om de concurrentiekracht van bedrijven te versterken, de maakindustrie te blijven verankeren, talent aan te trekken en verder te evolueren naar een meer duurzame industrie.

 

Ondernemen en innoveren

Er is dringend nood aan herindustrialisering. De textiel-, hout- en meubelindustrie onderschrijft de ambities van de Green Deal, maar pleit voor een meer competitief ondernemersklimaat dat kosten reduceert, zeker op lonen en energie, om zo meer concurrentieel te zijn in en buiten Europa.

 

De aangesloten bedrijven zetten vandaag volop in op innovatie, duurzaamheid en nieuwe circulaire businessmodellen. Deze circulaire omslag creëert nieuwe opportuniteiten voor de recyclage van textiel en het maximaal gebruik van hout als duurzame grondstof onder andere in de bouw.

 

Volgens Fedustria is er ook absoluut nood aan een loonkostenniveau dat de bedrijven toelaat competitief te zijn op de Europese en de internationale markt, wat betekent dat een hervorming van het systeem van automatische loonindexering absoluut noodzakelijk is. Daarnaast hamert de beroepsvereniging op een meer coherent energie- en klimaatbeleid met visie op lange termijn, dat bedrijven zekerheid biedt op vlak van betrouwbare energiebevoorrading, tegen competitieve prijzen. Fedustria wenst vooral dat de transmissienettariefkosten voor bedrijven competitiever worden met onze buurlanden.

 

Talent

Fedustria pleit bovendien voor een herwaardering van het beroeps- en technisch onderwijs en ziet daarbij duaal leren als een belangrijk instrument dat verder uitgebreid moet worden. Dit in nauwe samenwerking met de sectorale opleidingscentra, Cobot voor textiel en Woodwize voor hout en meubel. Voorzitter Jan Desmett: 'Onze bedrijven hebben nood aan goede technisch geschoolde mensen en bieden graag plaatsen voor stages en duaal leren aan. Via mentoren zijn ze perfect in staat om leerlingen optimaal te coachen op de werkvloer. Samenwerking tussen scholen en bedrijven is daarbij essentieel.'

 

In haar actieplan voor 2024 blijft Fedustria maximaal inzetten op haar jongerenwerking: enerzijds wil ze het imago van de textiel-, hout- en meubelindustrie bij de jongeren verder optimaliseren, anderzijds wil ze meer jongeren warm maken voor een job in de sector. Dit gebeurt onder andere via een jaarlijks trendrapport en aansluitend trendevent onder de noemer WATF (Woodcrafts and Textile Futures) en via Twiinz.world, een creatieve virtuele wereld waar jongeren aan de hand van challenges spelen, leren en experimenteren met 3D-versies van producten en materialen van de lidbedrijven van Fedustria.Links

www.fedustria.be
www.watf.news
www.twiinz.world

Tags

nieuws, interieur, industrie, houtindustrie, meubelindustrie, textielindustrie, branchevereniging, belgie, jaarverslag, jaarvergadering, presentatie, voorzitter, ceo, bestuur, arbeidskrachten, personeel. duurzaamheid, greendeal. jongeren, talent, samenwerking, europa, materialen, producten, digitalisering, recycling, #twiinz, #watf, #fedustria, #cobot, #woodwize

Gerelateerd nieuws
Kiezen voor elektrische raamdecoratie
[Sponsored artikel] - Steeds meer woningbezitters maken de keuze om over te stappen van handbediende naar automatische raamdecoratie.
lees verder
 
Nieuwe circulaire matrassen
lees verder
Stefan Lohrberg weg bij Spoga+gafa
Het gezicht van Spoga+gafa vertrekt: directeur Stefan Lohrberg neemt afscheid na de aankomende editie van 16 tot 18 juni.
lees verder
Incoda is alweer in aantocht
Vanaf 22 september worden de Interieur Collectie Dagen (Incoda) weer in Gorinchem gehouden. Hierbij al een sneak preview.
lees verder
 
Nieuw formules deelname imm
lees verder

Ontvang het allerlaatste interieurnieuws dagelijks in uw mailbox!

Vul uw e-mailadres in en ontvang dagelijks het allerlaatste interieurnieuws van uw voorkeuren.

aanmelden
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden