Akkoord CAO Meubelindustrie

Dinsdag 16 januari 2018

Na onderhandelingsrondes heeft de CBM 19 december een eindbod gedaan aan de vakbonden - FNV en CNV vakmensen - voor een tweejarige cao, die nu is geaccepteerd.
Akkoord CAO Meubelindustrie

Er zijn spijkers met koppen geslagen: de nieuwe cao voor de meubelindustrie en interieurbouw loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 en bevat de volgende afspraken:

- Loonsverhogingen per:
1 januari 2018, € 35, - bruto per maand.
1 april 2018, 1%.
1 januari 2019, € 45,- bruto per maand.
1 april 2019, 1%.
- Het dagvenster wordt met een uur verruimd en zal beginnen om 6:00 uur in plaats van om 7:00 uur (het dagvenster is dan van 6:00 uur tot 22:00 uur en het nachtvenster 22:00 uur tot 6:00 uur).
- De leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te kunnen weigeren wordt verhoogd van 55 naar 57 jaar.
- Ter verbetering van het pensioen is afgesproken de franchise op termijn te verlagen naar de AOW-grens, in 2018 en 2019 ieder met € 1.000.
- Werknemers ontvangen jaarlijks een bijdrage in de vakbondscontributie van € 60 netto.
- Ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers ouder dan 55 jaar zal in een werkgroep bekeken worden of de 4-daagse werkweekregeling verandering behoeft.
- Een werkgroep zal onderzoek doen naar de in de sector betaalde lonen in verband met het huidige loongebouw.

Uitgaande van de gemiddelde loonsom in de sector (bron: BPF Meubel) betekent deze afspraak een gemiddelde stijging van de lonen van 2% voor 2018 en 2,4% voor 2019. Voor de lagere lonen valt de loonsverhoging van € 35 en € 45 percentueel iets hoger uit en voor de hogere lonen dus wat lager.

Met de afspraak om het dagvenster in de ochtend met een uur te verruimen en de afspraak om de leeftijdsgrens van 55 naar 57 jaar te verhogen, vanaf wanneer werknemers overwerk en werk in ploegendiensten kunnen weigeren, is een stap gezet in de richting van een flexibeler cao. De CBM heeft eerder met de vakbonden afgesproken de cao te moderniseren en te herschrijven in begrijpelijker Nederlands. Vanaf dit jaar wordt een nieuwe tekst gebruikt.

Zoals eerder afgesproken is er inmiddels een nieuw functiegebouw met nieuwe functieprofielen gemaakt, die terug te vinden zijn in de nieuwe cao.

 Links

www.cbm.nl

Tags

Nieuws, interieur, inrichting, wonen, woon, woning, meubel, meubilering, industrie, interieurbouw, fabricage, cao, collectieve arbeidsovereenkomst, branchevereniging, lonen, stijging, onderhandeling, werknemer, werkgevers, #cbm

Gerelateerd nieuws
NII trendforecast Li Edelkoort
Binnenkort presenteert Lidewij Edelkoort voor Het Nederlands Interieur Instituut (NII) haar nieuwste trendforecast 'The Great Disruption'
lees verder
 
Campo en Kaptein samen
lees verder
 
Elfde A-Meubel
lees verder
 
Marokkaans design
lees verder
Nieuwe Knoll collecties
Knoll toonde recent de nieuwe collecties voor 2022 in samenwerking met toonaangevende hedendaagse talenten. Onder meer ontwerpers Antonio Citterio en Piero Lissoni droegen bij aan de creatieve evolutie.
lees verder

Ontvang het allerlaatste interieurnieuws dagelijks in uw mailbox!

Vul uw e-mailadres in en ontvang dagelijks het allerlaatste interieurnieuws van uw voorkeuren.

aanmelden
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden