Standpunten Inretail

Woensdag 25 oktober 2023

Inretail knokt voor de Nederlandse retail. De brancheorganisatie roept beslissers en politici op te kiezen voor de retail en daarmee een sterke economie.
Standpunten Inretail
Standpunten Inretail

Dit zijn de standpunten die gedefinieerd zijn en gebruikt worden richting politiek, ook met het oog op de komende verkiezingen in Nederland op woensdag 22 november:

1. Eerlijke huren ondernemers

Huurders van commercieel vastgoed moeten beter beschermd worden tegen excessieve huurstijgingen. Inretail werkt hard aan een eerlijke balans in de huurmarkt en het inperken van de marktmacht van verhuurders.

2. Betere regels

Op dit moment is meer dan één op de drie regels in Nederland onwerkbaar voor ondernemers. Inretail wil beter werkbare regels en een duidelijke vermindering van de regeldruk.

3. Lagere werkgeverslasten

Als de lonen stijgen, moeten de lasten dalen. Elk jaar worden er meer sociale premies geïnd dan noodzakelijk. Inretail wil dat dit geld wordt vrijgemaakt voor werkgevers, medewerkers en onze economie.

4. Veiligere winkelstraten

Vier op de vijf ondernemers in onze achterban heeft last van winkeldiefstal en één op de drie krijgt te maken met geweld, intimidatie of agressie. Inretail wil dat winkelcriminaliteit intensiever wordt bestreden, onder meer door het capaciteitsprobleem bij de politie op te lossen. Vooral ook buiten de grote steden.

5. Nationale visie op retail

Inretail roept op om, naast het beleid voor topsectoren, een nationaal beleid te ontwikkelen voor sectoren in transitie met veel impact in de (lokale) economie en in de regio. Dit wordt al gedaan in de Europese Unie en dit verdient navolging.

6. Impuls vitale winkelgebieden

Een bruisende winkelstraat is een belangrijk fundament onder de leefbaarheid in dorpen en stedenInretail wil dat de overheid samen met ondernemers investeert in winkelgebieden. De citydeal ‘Dynamische binnensteden’ en de ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ zijn belangrijk om de winkelgebieden aantrekkelijk te houden.

7. Financiering mogelijk maken

Inretail wil dat investeren in het mkb makkelijker wordt voor andere financiers dan banken. Banken verstrekken steeds vaker geen leningen aan het mkb en de retail in het bijzonder.

8. Investeren in medewerkers

Werken moet meer lonen. Inretail wil dat het verschil tussen het bruto- en nettoloon van medewerkers verkleind wordt. Daarnaast willen we dat in de werkkostenregeling specifiek de personeelskortingsregeling verruimd wordt.

9. Duurzame retail

Ondernemers willen verduurzamen. Koplopers zijn daar al mee bezig, terwijl andere ondernemers een extra zetje nodig hebben. Inretail wil dat een duurzame retail voor iedereen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is.

 

Wie groot is, krijgt meer voor elkaar. Inretail neemt in de belangenbehartiging voor de retail het voortouw. Ze werken nauw samen met partners zoals CVAHTuinbranche NederlandVBW en VNV, voor wie ook de lobby wordt gevoerd.Links

www.inretail.nl
www.cvah.nl
www.tuinbranchenederland.nl
www.vbw.nl
www.vnv.nl

Tags

nieuws, interieur, standpunten, lobby, verkiezingen, retail, retailagenda, belangenbehartiging, brancheorganisatie, huren, lonen, vestigingsklimaat, winkelgebieden, werkgeverslasten, winkelstraten, huren, regels, #inretail, #cvah, #tuinbranchenederland, #vbw, #vnv

Gerelateerd nieuws
Extra fondsen winkelgebieden
Negen Nederlandse dorpen en steden krijgen in totaal € 26 miljoen om hun winkelgebied te versterken en levendig te houden. Het ministerie van Economische Zaken financiert dit vanuit het fonds ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’.
lees verder
 
Nieuwe reorganisatie Signify
lees verder
Toekomstgerichte Meubelbeurs
We blikken graag nog even terug op Meubelbeurs Brussel. Tijdens deze editie stond de toekomst centraal. Deze toekomst kent (economische) uitdagingen, maar de organisatie was erg te spreken over de editie van 2023, die iets meer bezoekers trok dan in 2022.
lees verder
 
Succesvol jaar Jysk
lees verder
Partnership Nobel Capital en Comafin
De Comafin Groep, een vooraanstaande franchiseorganisatie in de woninginrichtingsbranche, heeft een samenwerking aangekondigd met Nobel Capital Partners.
lees verder

Ontvang het allerlaatste interieurnieuws dagelijks in uw mailbox!

Vul uw e-mailadres in en ontvang dagelijks het allerlaatste interieurnieuws van uw voorkeuren.

aanmelden
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden