Fedustria pleit voor ambitieus industriebeleid

Donderdag 04 mei 2023

De Belgische beroepsorganisatie Fedustria is hoopvol na een moeilijk jaar 2022, zo bleek op de recent gehouden algemene vergadering.
Fedustria pleit voor ambitieus industriebeleid

De Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie heeft een moeilijk jaar 2022 achter de rug, maar de toekomst ziet er hoopvol uit, aldus Fedustria, de beroepsorganisatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie in ons land. De in 2021 ingezette omzetstijging in de textiel-, hout- en meubelindustrie zette zich in 2022 verder door, om in totaal uit te komen op € 12 miljard (+11 %). De omzet steeg evenwel verder als gevolg van de doorrekening van de gestegen grondstoffen- en energieprijzen; in realiteit was er een daling van de volumes.

 

Karla Basselier (foto), sinds 1 mei officieel ceo van Fedustria: 'De conjunctuur in de textiel-, hout- en meubelindustrie deed het minder goed sinds het najaar 2021, toen het economische herstel onderuitgehaald werd door de exploderende energie- en grondstoffenprijzen. In het voorjaar van 2022 volgde de Russische invasie in Oekraïne, met opnieuw verstoringen in de toeleveringsketen (op vlak van grondstoffen, onderdelen en materialen) als gevolg. Het ondernemers- en consumentenvertrouwen daalde; de consument hield de vinger op de knip en stelde grote uitgaven uit. Sinds maart 2023 veerden het ondernemers- en consumentenvertrouwen opnieuw licht op. Fedustria verwacht een langzaam herstel van de activiteit, dat zich pas in de tweede jaarhelft effectief zal laten gevoelen.'

 

Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering op woensdag 3 mei 2023 in Kortrijk maakt Fedustria een balans op van het voorbije jaar, met een vooruitblik naar 2023 en verder.

 

Basselier pleit voor een ambitieus Vlaams, federaal en Europees industriebeleid op lange termijn met een duidelijke strategie om de concurrentiekracht te versterken, de maakindustrie hier te blijven verankeren en talent aan te trekken.

 

De concurrentiekracht versterken

De meeste van de bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelsector zetten vandaag reeds in op innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Basselier: 'Als federatie ondersteunen wij hen hierin, want alle bedrijven zullen de omslag naar een circulaire economie moeten maken. Begeleiding en financiële steun van overheidswege, geflankeerd door fiscale stimuli, zijn daarbij essentieel. Sowieso willen we vanuit Fedustria ook onze eigen dienstverlening rond circulariteit, recyclage en duurzaamheid verder uitbreiden. Er dienen zich dan ook tal van opportuniteiten aan, zoals de recyclage van textiel, het maximaal inzetten op het gebruik van hout als duurzame grondstof onder andere in de bouw, enz.'

 

Voorzitter Jan Desmet (Decospan) voegt eraan toe: 'België behoort tot de Europese wereldtop inzake onderzoek en ontwikkeling, dit mede dankzij de vele O&O-inspanningen van de bedrijven. De rol van erkende wetenschappelijke onderzoekscentra, zoals Centexbel voor textiel en Wood.be voor hout en meubel, mag niet miskend worden. Investeren in innovatie is enorm belangrijk voor de toekomst van onze maakindustrie. Fedustria pleit er bijgevolg voor om de fiscale stimuli van ons O&O-beleid maximaal te behouden.'

 

De concurrentiepositie van de bedrijven moet worden beschermd door het drukken van loonkosten en de te hoge inflatie.

 

Ruimte om te ondernemen

Een aantal nieuwe ambitieuze Europese initiatieven komen op de bedrijven af, zoals de Europese textielstrategie en de Green deal. Ook hierbij is het essentieel om flankerende maatregelen te nemen, zeker voor de kmo’s, die anders dreigen het water aan de lippen te krijgen.

 

Bedrijven hebben nood aan ademruimte om te kunnen blijven ondernemen. Het sneller en efficiënter verlenen van vergunningen is absoluut noodzakelijk. Fedustria pleit dan ook voor een wetgevende standstill waar mogelijk, en voor meer administratieve eenvoud.

 

Talent aantrekken

Talent is en blijft enorm belangrijk. Samenwerking tussen scholen en bedrijven is daarbij essentieel. Fedustria is voorstander dat het technisch en beroepsonderwijs meer inzet op duale opleidingen. Basselier: 'Samen met onze opleidingscentra, Cobot voor textiel en Woodwize voor hout en meubel, promoten we ook zelf duaal leren, en dat recent nog tijdens de Week van Duaal (24-28 april 2023), een actie in het kader van ESF Vlaanderen en ingericht door Duaal Intersectoraal, een samenwerkingsverband van sectorale opleidingscentra. Onze bedrijven staan klaar om via mentoren leerlingen te coachen op de werkvloer.'

 

In haar actieplan voor 2023 zet Fedustria dan ook maximaal in op de jongerenwerking: enerzijds wil ze het imago van de textiel-, hout- en meubelindustrie bij de jongeren verder optimaliseren, anderzijds wil ze meer jongeren warm maken voor een job in de sector. Er wordt momenteel gewerkt aan drie concrete acties: een trendrapport over de textiel-, hout- en meubelindustrie van de toekomst, een jongerenstrategie gericht op Gen Alpha (mensen geboren tussen 2010 en 2025), en een Urban Crafts-actie gericht op Gen Z (mensen geboren tussen 1995 en 2010).Links

www.fedustria.be

Tags

nieuws, interieur, industrie, industriebeleid, maakbeleid, opleiding, talent, houtindustrie, textielindustrie, meubelindustrie, bedrijven, recycling, duurzaamheid, bouw, grondstoffen, concurrentiepositie, circulair, conjunctuur, federatie, federaal, regering, belgie, vlaanderen, consumentenvertrouen, producentenvertrouwen, #fedustria, #decospan, #karlabasselier, #jandesmet, #centexbel,

Gerelateerd nieuws
Partnership Nobel Capital en Comafin
De Comafin Groep, een vooraanstaande franchiseorganisatie in de woninginrichtingsbranche, heeft een samenwerking aangekondigd met Nobel Capital Partners.
lees verder
Groei omzet detailhandel in oktober
De Nederlandse detailhandel zet bijna 5% meer om in oktober, het volume daalt heel licht, zo meldt het CBS.
lees verder
 
Montis stelt Rigo voor
lees verder
Duurzaamheid en innovatie centraal
Optimale vooruitzichten voor Techtextil en Texprocess 2024: een hoog niveau van vraag en internationaliteit in combinatie met een uitstekende mate van innovatie
lees verder
Netwerkborrel in Milaan
De Interieur Club organiseert wederom de netwerkborrel tijdens Milaan Design Week en hiervoor kunnen nu kaarten besteld worden.
lees verder

Ontvang het allerlaatste interieurnieuws dagelijks in uw mailbox!

Vul uw e-mailadres in en ontvang dagelijks het allerlaatste interieurnieuws van uw voorkeuren.

aanmelden
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden