Klimaattransitie beperkt in retail

Dinsdag 07 november 2023

Slechts een derde van Nederlands grootste winkelketens heeft concrete klimaatdoelen gepubliceerd, zo blijkt uit onderzoek.
Klimaattransitie beperkt in retail
Klimaattransitie beperkt in retail

Om de klimaatdoelen van Nederland – in 2030 minimaal 55% minder uitstoot van broeikasgassen - te realiseren, ontkomt ook de retailsector er niet aan de CO2-uitstoot te verminderen. Uit een inventarisatie onder de 40 grootste Nederlandse winkelformules blijkt dat slechts een derde van de winkelketens concrete klimaatdoelen heeft gepubliceerd. Vooral formules van beursgenoteerde bedrijven nemen het voortouw, ook gedreven door wet- en regelgeving. Om de CO2-uitstoot te reduceren voeren retailers vooral energiebesparende maatregelen door bij de eigen activiteiten. De CO2-uitstoot veroorzaakt door hun vele leveranciers hebben de meeste retailers nog niet in kaart gebracht, terwijl daar de meeste uitstoot zit. Uiteindelijk moet de retail toe naar een economische groei, waarbij duurzaamheid en commercie beter met elkaar in balans zijn. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd artikel van ING Research.

 

Evenals andere sectoren staat de retail voor de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren fors te verminderen om zodoende de door Nederland gestelde klimaatdoelen te behalen. Uit een inventarisatie van ING Research onder de 40 grootste Nederlandse winkelformules (met ten minste 100 vestigingen in Nederland) blijkt dat een meerderheid nog geen concrete klimaatdoelen heeft gepubliceerd. Mogelijk zijn een aantal van deze bedrijven wel al bezig met het formuleren van klimaatdoelen, maar zitten ze nog in de beginfase en willen ze dat, om uiteenlopende redenen, vooralsnog niet publiekelijk delen.

 

Binnen de keten worden drie stromen onderscheiden die broeikasuitstoot genereren. Scope 1 en 2 betreffen de uitstoot van de eigen activiteiten, zoals het gasverbruik en de inkoop van elektriciteit voor de winkels en het hoofdkantoor. Scope 3 betreft de uitstoot door derden in de keten, zoals de productie van de ingekochte goederen, het transport en het gebruik van producten door consumenten. De retailbedrijven zelf hebben een relatief lage CO2-uitstoot. De scope 1 & 2-emissies van de 40 onderzochte winkelketens vertegenwoordigen gemiddeld zo’n 2% tot 10% van de totale emissies, afhankelijk van het segment waarin een retailer actief is. Circa 90% tot 98% van de CO2-uitstoot zit in de keten, zowel bij producenten en andere leveranciers als bij de consument.

 

Van de 40 grootste winkelketens hebben 14 bedrijven klimaatdoelen gepubliceerd. Daarvan heeft de helft een net-zero doelstelling. Dit houdt in dat zij ernaar streven de broeikasemissies in de hele keten (scope 1, 2 en 3), in dit geval in de periode tussen 2030 en 2050, maximaal te reduceren (90% tot 95%). Het restant, de onvermijdelijke CO2-emissies, wordt opgevangen en vervolgens opgeslagen om te voorkomen dat het in de atmosfeer terecht komt. Het bereiken van net-zero is voor alle bedrijven zeer uitdagend en het meest verregaand omdat het alle emissies betreft uit de hele keten. Slechts 17% van de 40 grote winkelketens durft dus een net-zero commitment uit te spreken.

 

Gemiddeld streven de bedrijven met concrete klimaatdoelen naar een ruime halvering (55%) van de CO2-uitstoot in scope 1 & 2 in 2030. Daarbij zijn er wel grote verschillen in de gestelde doelen, deze variëren van een reductie van 20% tot 78% van de CO2-uitstoot. Hoewel de grootste CO2-reductie elders in de keten valt te realiseren (scope 3), hebben slechts zeven van de 40 geanalyseerde Nederlandse winkelketens concrete openbare klimaatdoelen opgesteld voor scope 3. Voor veel bedrijven is het ingewikkeld om scope 3 in kaart te brengen.

 

Uit de inventarisatie blijkt dat de winkelformules met concrete klimaatdoelen veelal onderdeel zijn van beursgenoteerde bedrijven. Dit zijn ook de eerste bedrijven die vanaf 2025 volgens een nieuwe Europese richtlijn moeten gaan rapporteren over de impact van de bedrijfsactiviteiten op mens en klimaat. Echter, een jaar later zijn ook andere grote niet-beursgenoteerde winkelformules aan de beurt om te rapporteren. Van deze winkelketens heeft nog lang niet iedereen concrete klimaatdoelen gepubliceerd. De verwachting is dan ook dat zij dit, mede gedreven door wet- en regelgeving, binnen nu en twee jaar doen.

 

Om de CO2-uitstoot te verminderen voert het gros van de winkelbedrijven allereerst vooral energiebesparende maatregelen door in de eigen panden (scope 1 en 2), zoals het hoofdkantoor, de winkels en distributiecentra. De meest genomen maatregelen zijn onder meer investeringen in ledverlichting, warmtepompen, groene energie en zonnepanelen. De meeste impact van CO2-reductie kan echter in de keten (scope 3) worden gemaakt. Dit kan onder meer door over te stappen op een duurzamer assortiment, meer herbruikbare of recyclebare verpakkingen te gebruiken, voor duurzamer transport te kiezen en door de consument te verleiden duurzamere keuzes te maken.Links

www.ing.nl

Tags

nieuws, interieur, klimaat, transitie, retail, winkelketens, beursgenoteerd, broeikasuitstoot, co2, klimaatdoelen, keten, duurzaamheid, commercie, onderzoek, ingresearch, artikel, #ing

Gerelateerd nieuws
Kiezen voor elektrische raamdecoratie
[Sponsored artikel] - Steeds meer woningbezitters maken de keuze om over te stappen van handbediende naar automatische raamdecoratie.
lees verder
Stefan Lohrberg weg bij Spoga+gafa
Het gezicht van Spoga+gafa vertrekt: directeur Stefan Lohrberg neemt afscheid na de aankomende editie van 16 tot 18 juni.
lees verder
 
Nieuw formules deelname imm
lees verder
Inflatie blijft 2,7%
Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren in mei 2,7% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In april was de inflatie ook 2,7%.
lees verder
Meer jongeren kopen woning
Verschuiving woningaankopen in Nederland: aandeel ouderen daalt, aandeel jongeren stijgt, zo meldt de ING bank.
lees verder

Ontvang het allerlaatste interieurnieuws dagelijks in uw mailbox!

Vul uw e-mailadres in en ontvang dagelijks het allerlaatste interieurnieuws van uw voorkeuren.

aanmelden
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden